About us

อดามัส เรียล เอสเตท ก่อตั้งขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของโครงการรถไฟฟ้า และความต้องการที่อยู่อาศัยตามแนวสถานีที่ เพิ่มมากขึ้น ด้วยทีมงานมืออาชีพผู้สืบทอดงานด้านอสังหาริมทรัพย์มากว่า60 ปี ด้วยปณิธานตั้งมั่น ที่จะสร้างสรรค์ที่พักอาศัย ที่ให้มากกว่า คำว่า "บ้าน" และ "บ้านที่น่าอยู่" นั้นต้องมีความปลอดภัย คงทนแข็งแรง ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดีและเป็นกันเอง ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สังคมคุณภาพ ไวโอ คอนโด

Vision

มุ่งมั่นสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัย เพื่อตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ ของคนเมือง

Mission

มุ่งเน้นความพึงพอใจของลูกค้า
พัฒนาความเป็นมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง