ความคืบหน้าโครงการ

VIO KHAE RAI

      โครงการคอนโดมิเนียม ไวโอ แคราย 1 บริหารงาน โดย บริษัท  อดามัส เรียล เอสเตท จำกัด  ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจใน โครงการ ไวโอ แคราย 1 ทางโครงการ ไวโอ แคราย 1 จึงใคร่ขอเรียนแจ้งผลความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 ให้ทราบดังนี้

 

   ปัจจุบันการก่อสร้างโครงการด้านงานก่อสร้างโครงสร้าง ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างงานพื้นคอนกรีต พื้นชั้นเจ็ดจนถึงชั้นดาดฟ้าและด้านงานก่อฉาบผนังอาคารชั้นสามและสี่  ด้านงานสถาปัตย์ภายในอยู่ระหว่างชั้นสองและชั้นสามพร้อมงานระบบไฟฟ้า ประปา สุขาภิบาล แอร์ แผนการก่อสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จในส่วนงานก่อสร้างที่แจ้งในเบื้องต้นนี้ ประมาณ วันที่  31 มีนาคม 2558 และดำเนินงานก่อสร้างตามขั้นต่อต่อไป

                                     ข้อมูล ณ วันที่ 5 มีนาคม 2015